online slots malaysia Chơi Game CS 1.6
Danh Mục
CS 1.6
Luyen Game Icon
CS 1.6
CS 1.6
CS 1.6
by cs-online

CS 1.6

  • W,A,S,D để di chuyển
  • < > để mua đạn
  • B + số gì đó để mua súng
  • R là nạp đạn
  • M chuyển giữa Cảnh sát và Khủng bố
  • Chuột trái phải để bắn và nhắm

Bình Luận

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan